Ban nang xe thuy luc 100 Tan nhap lieu Ban nang thuy luc 100 Tan Ban nang xe bang thuy luc 80 Tan Cargill Hanam Bàn nâng xe cotainer 100 tấn Vina Hà Nam Ban nang xe container thuy luc 100 Tan Hoa Phat Ban nang xe container thuy luc 100Tan SunJin Hanam Ban nang xe container 60 Tan thuy luc CJSC Bàn nâng xe container đổ dăm gỗ Bàn nâng xe container đổ dăm gỗ di động Cầu nâng xe container đổ dăm gỗ

Ban nang xe thuy luc 100 Tan nhap lieu

Ban nang thuy luc 100 Tan

Ban nang xe bang thuy luc 80 Tan Cargill Hanam

Bàn nâng xe cotainer 100 tấn Vina Hà Nam

Ban nang xe container thuy luc 100 Tan Hoa Phat

Ban nang xe container thuy luc 100Tan SunJin Hanam

Ban nang xe container 60 Tan thuy luc CJSC

Bàn nâng xe container đổ dăm gỗ

Bàn nâng xe container đổ dăm gỗ di động

Cầu nâng xe container đổ dăm gỗ

  Bàn nâng xe tải đổ liệu bằng thủy lực 80 Tấn

  Giá trị : Liên hệ
  Thông tin chi tiết :


  Bàn nâng xe tải đổ liệu bằng thủy lực 80 Tấn

  ích thước bàn nâng: 12,5m x 3,6m (Gia công kết cấu thép tại Việt Nam)

  Góc nâng lớn nhất: 48độ

  Tốc độ nâng và hạ: 8 phút

  Tổng trọng tải nâng thiết kế: 80 Tấn

  Tải trọng nâng thực tế: 900 Tấn

  Xi lanh thủy lực: 02 bộ: Code: 210/5/7800 Nhập khẩu từ Italy

  Trạm nguồn thủy lực: 900L/18,5KW/54

  Áp lực làm việc: 170 Bar


  Bàn nâng thủy lực
  Ban nang thuy luc
  Bàn nâng xe tải đổ liệu bằng thủy lực 80 Tấn
  Bệ nâng xe tải
  Bệ nâng xe container
  Bàn nâng thủy lực
  Ban nang thuy luc
  Bàn nâng xe tải đổ liệu bằng thủy lực 80 Tấn
  Bệ nâng xe tải
  Bệ nâng xe container
  Bàn nâng thủy lực
  Ban nang thuy luc
  Bàn nâng xe tải đổ liệu bằng thủy lực 80 Tấn
  Bệ nâng xe tải
  Bệ nâng xe container
  Bàn nâng thủy lực
  Ban nang thuy luc
  Bàn nâng xe tải đổ liệu bằng thủy lực 80 Tấn
  Bệ nâng xe tải
  Bệ nâng xe container
  Bàn nâng thủy lực
  Ban nang thuy luc
  Bàn nâng xe tải đổ liệu bằng thủy lực 80 Tấn
  Bệ nâng xe tải
  Bệ nâng xe container

  Bàn nâng thủy lực
  Ban nang thuy luc
  Bàn nâng xe tải đổ liệu bằng thủy lực 80 Tấn
  Bệ nâng xe tải
  Bệ nâng xe container
  Bàn nâng thủy lực
  Ban nang thuy luc
  Bàn nâng xe tải đổ liệu bằng thủy lực 80 Tấn
  Bệ nâng xe tải
  Bệ nâng xe container
  Bàn nâng thủy lực
  Ban nang thuy luc
  Bàn nâng xe tải đổ liệu bằng thủy lực 80 Tấn
  Bệ nâng xe tải
  Bệ nâng xe container
  Bàn nâng thủy lực
  Ban nang thuy luc
  Bàn nâng xe tải đổ liệu bằng thủy lực 80 Tấn
  Bệ nâng xe tải
  Bệ nâng xe container
  Bàn nâng thủy lực
  Ban nang thuy luc
  Bàn nâng xe tải đổ liệu bằng thủy lực 80 Tấn
  Bệ nâng xe tải
  Bệ nâng xe container

  Bàn nâng thủy lực
  Ban nang thuy luc
  Bàn nâng xe tải đổ liệu bằng thủy lực 80 Tấn
  Bệ nâng xe tải
  Bệ nâng xe container
  Bàn nâng thủy lực
  Ban nang thuy luc
  Bàn nâng xe tải đổ liệu bằng thủy lực 80 Tấn
  Bệ nâng xe tải
  Bệ nâng xe container
  Bàn nâng thủy lực
  Ban nang thuy luc
  Bàn nâng xe tải đổ liệu bằng thủy lực 80 Tấn
  Bệ nâng xe tải
  Bệ nâng xe container
  Bàn nâng thủy lực
  Ban nang thuy luc
  Bàn nâng xe tải đổ liệu bằng thủy lực 80 Tấn
  Bệ nâng xe tải
  Bệ nâng xe container
  Bàn nâng thủy lực
  Ban nang thuy luc
  Bàn nâng xe tải đổ liệu bằng thủy lực 80 Tấn
  Bệ nâng xe tải
  Bệ nâng xe container


Hỗ trợ trực tuyến

  Hỗ trợ 1

  0982.686.693

  Hỗ trợ 2

  024.33604595

Giỏ hàng