Ban nang xe thuy luc 100 Tan nhap lieu Ban nang thuy luc 100 Tan Ban nang xe bang thuy luc 80 Tan Cargill Hanam Bàn nâng xe cotainer 100 tấn Vina Hà Nam Ban nang xe container thuy luc 100 Tan Hoa Phat Ban nang xe container thuy luc 100Tan SunJin Hanam Ban nang xe container 60 Tan thuy luc CJSC Bàn nâng xe container đổ dăm gỗ Bàn nâng xe container đổ dăm gỗ di động Cầu nâng xe container đổ dăm gỗ

Ban nang xe thuy luc 100 Tan nhap lieu

Ban nang thuy luc 100 Tan

Ban nang xe bang thuy luc 80 Tan Cargill Hanam

Bàn nâng xe cotainer 100 tấn Vina Hà Nam

Ban nang xe container thuy luc 100 Tan Hoa Phat

Ban nang xe container thuy luc 100Tan SunJin Hanam

Ban nang xe container 60 Tan thuy luc CJSC

Bàn nâng xe container đổ dăm gỗ

Bàn nâng xe container đổ dăm gỗ di động

Cầu nâng xe container đổ dăm gỗ

  Trạm nguồn thủy lực dạng Module

  Giá trị : Liên hệ
  Thông tin chi tiết :

  Trạm nguồn được thiết kế dạng module

  Vật liệu thùng dầu bằng nhôm có tác dụng chống ăn mòn nước biển

  Phù hợp cho mọi ứng dụng trong công nghiệp,thiết bị nâng hạ, trong máy lái tàu biển và đặc biệt cho ngành giáo dục

  Type
  Reservoir size
  20 litres = 20
  40 litres = 40
  60 litres = 60
  Reservoir material
  Aluminium = AL
  AB-E standard reservoir
  AB-E 40-09 = 9
  Design: Motor pump assembly
  Motor pump assembly is fitted vertically = V
  Pump type / nominal size
  (see selection table on pages 4 and 5)
  Gear pumps, external gears, < 4 cm3 = PLP...
  Gear pumps, external gears, ≥ 4cm3 = G2-...
  Gear pumps, internal gears to RE 10 213 = GF2-...
  Radial piston pump to RE 11 263 = R4-...

Hỗ trợ trực tuyến

  Hỗ trợ 1

  0982.686.693

  Hỗ trợ 2

  024.33604595

Giỏ hàng